prof. dr hab. inż. Jerzy Buliński

Dyscypliny KBN: agronomia, technika rolnicza Specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze
Stopień naukowy: prof. dr. hab. inż.

Zainteresowania naukowe:
agrofizyka,współpraca narzędzi i mechanizmów jezdnych z glebą, jakość wyrobów

Stanowisko i miejsce pracy
profesor zwyczajny, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |